Sửa Chữa Khuôn Ép Nhựa

Cấu tạo khuôn ép nhựa, kết cấu dùng trong khuôn đùn , đúc áp lực , khuôn thổi , bao gồm các phần chính như sau:

     - Lòng khuôn

     - Bộ phận dẫn vật liệu

     - Bộ phận đẩy lói sản phẩm

     - Bộ phận điều tiết nhiệt cho khuôn

     - Bộ phận gá lắp khuôn vào máy

     - Và các bộ phận khuôn phụ khác.

           Như vậy chất lượng sản phẩm  phụ thuộc chính vào chất lượng bề mặt lòng khuôn. Để tạo ra khuôn ép nhựa có chất lương cao thì gia đoạn gia công khuôn nhựa là khâu then chốt.

          Các máy móc sử dụng chính trong gia công khuôn nhựa là máy gia công khuôn mẫu CNC

プロダクションエリア

顧客

ニュースイベント

ディレクターのLe Quan Lamが大統領からメリットの証明を受けた

ディレクターのLe Quan Lamが大統領からメリットの証明を受けた

22/102018

ディレクターのLe Quan Lamが大統領からメリットの証明を受けた

中国語通訳スタッフの募集

中国語通訳スタッフの募集

22/102018

中国語通訳スタッフの募集

営業スタッフの募集

営業スタッフの募集

22/102018

営業スタッフの募集

募集エンジニアエンジニアリングオートメーション

募集エンジニアエンジニアリングオートメーション

22/102018

募集エンジニアエンジニアリングオートメーション

労働者募集

労働者募集

22/102018

労働者募集

典型的な製品

60セルモジュールの生産

60セルモジュールの生産

製作: お問い合わせ

新製品

主な産業

生産能力

+84-982.150.374