Công Ty Biên Hoa SCM Chuyên gia công khuôn Hút chân không ( khay linh kiện điện điện tử, khay đựng đồ ăn, khay đựng thiết bị.....) theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất mà khách hàng đặt ra. Giá cả hợp lý

プロダクションエリア

顧客

ニュースイベント

ディレクターのLe Quan Lamが大統領からメリットの証明を受けた

ディレクターのLe Quan Lamが大統領からメリットの証明を受けた

22/102018

ディレクターのLe Quan Lamが大統領からメリットの証明を受けた

中国語通訳スタッフの募集

中国語通訳スタッフの募集

22/102018

中国語通訳スタッフの募集

営業スタッフの募集

営業スタッフの募集

22/102018

営業スタッフの募集

募集エンジニアエンジニアリングオートメーション

募集エンジニアエンジニアリングオートメーション

22/102018

募集エンジニアエンジニアリングオートメーション

労働者募集

労働者募集

22/102018

労働者募集

典型的な製品

60セルモジュールの生産

60セルモジュールの生産

製作: お問い合わせ

新製品

主な産業

生産能力

+84-982.150.374