Các sản phẩm đúc khuôn từ hỗn hợp chất đàn hồi hay vật liệu cao su (rubber mouldings), được tạo thành bằng việc định hình ép buộc vật liệu cao su hay các hỗn hợp chất đàn hồi (elastomeric compounds) vào bên trong khuôn dưới tác dụng của nhiệt độ lưu hóa và lực ép khuôn giúp điền đầy sản phẩm.

Các phương pháp đúc khuôn thường được sử dụng cho việc tạo thành sản phẩm cao su kỹ thuật như: Sự ép nén trên máy ép thủy lực, hiện đại hơn là phương pháp bơm tiêm (Injection molding).

Một số hình ảnh sản phẩm cao su kỹ thuật từ phương pháp đúc khuôn cao su

 
プロダクションエリア

顧客

ニュースイベント

ディレクターのLe Quan Lamが大統領からメリットの証明を受けた

ディレクターのLe Quan Lamが大統領からメリットの証明を受けた

22/102018

ディレクターのLe Quan Lamが大統領からメリットの証明を受けた

中国語通訳スタッフの募集

中国語通訳スタッフの募集

22/102018

中国語通訳スタッフの募集

営業スタッフの募集

営業スタッフの募集

22/102018

営業スタッフの募集

募集エンジニアエンジニアリングオートメーション

募集エンジニアエンジニアリングオートメーション

22/102018

募集エンジニアエンジニアリングオートメーション

労働者募集

労働者募集

22/102018

労働者募集

典型的な製品

60セルモジュールの生産

60セルモジュールの生産

製作: お問い合わせ

新製品

主な産業

生産能力

+84-982.150.374